Privacyverklaring

Privacyverklaring (AVG)

UW PRIVACY

Per 25 mei 2018 geldt de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Voor de diensten die ik aan u verleen in de vorm van individuele begeleidingstrajecten, workshops, trainingen en activiteiten is het noodzakelijk dat ik, als docent en begeleider van Kom Binnen uw persoonsgegevens goed verwerk en vastleg.
Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.
De verwerkte persoonsgegevens bevatten:
– medische achtergrond
– eventuele informatie mbt vooropleidingen
– persoonlijke informatie uit uw levensloop
– rapportage inhoudelijk uw begeleidingstraject.

Registratie van deelnemers aan onze training, lessen, workshops en activiteiten zijn oa gegevens zoals administratie & fiscale verplichtingen zoals
– e-mailadres
– naam en adres
– geboortedatum
– woonplaats
– telefoonnummer
– eventuele bedrijfsnaam
– bankgegevens

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
– zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en eventuele medische gegevens
– er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als docent heb ik (Petra Martens) als enige toegang tot uw gegevens.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:
– maken van bevestigingen-facturen.
– verzenden van onze nieuwsbrief ( deze kunt u ontvangen dmv aanmelding via de website. De mogelijkheid tot uitschrijven kan dmv van een mailtje retour of via de website www.kom-binnen.nl
– gebruik bij belastingaangifte en of jaarafrekening.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Kom Binnen Centrum voor Zelf-ontwikkeling zal uw persoonsgegevens mbt training-workshops en persoonlijke begeleiding niet langer bewaren dan strikt nodig is met een termijn van 5 jaar.

Met vriendelijke groet
Petra Martens